Chính sách

  • Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật cho NAUTILUS GAMES
Mục đích của chính sách quyền riêng tư này

Chính sách quyền riêng tư này (sau đây là Chính sách của Cam Yêu cầu tìm hiểu thêm về phần mềm và dịch vụ của chúng tôi.

NAUTILUS GAMES cam kết bảo vệ và bảo vệ quyền riêng tư của bạn, bao gồm cả quyền riêng tư dữ liệu và sở thích giao tiếp. Điều quan trọng là phải đọc chính sách này cùng với bất kỳ chính sách nào khác trên trang web này.

1. Giới thiệu

NAUTILUS GAMES là thương hiệu thương mại được điều hành bởi nhóm các công ty sở hữu trang web https://nautilusgames.com/ (sau đây . NAUTILUS GAMES là bộ điều khiển và chịu trách nhiệm cho dữ liệu cá nhân của bạn. NAUTILUS GAMES là bộ điều khiển của người Viking như được định nghĩa trong Điều 4 (7) của Quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện châu Âu và Hội đồng ngày 27 tháng 4 năm 2016 về việc bảo vệ người tự nhiên liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và Về chuyển động miễn phí của dữ liệu đó và bãi bỏ Chỉ thị 95/46/EC (sau đây là GD GDPR).

Đối với bất kỳ câu hỏi liên quan đến chính sách này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chính sách cập nhật

Chính sách này đã được cập nhật lần cuối vào năm 2023.

Các bên thứ ba

Trang web này có thể bao gồm các liên kết đến các trang web và ứng dụng của bên thứ ba. Nhấp vào/tiến hành trên (các) liên kết có thể cho phép các bên thứ ba tự động thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu về bạn. NAUTILUS GAMES thông báo rằng chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba này và không chịu trách nhiệm về chính sách của họ và/hoặc các tuyên bố khác. Sau khi rời khỏi trang web của chúng tôi, hãy dành một chút thời gian để đọc Chính sách bảo mật và bất kỳ chính sách nào khác của mọi trang web bạn truy cập hoặc kế hoạch truy cập.

2. Các loại dữ liệu được thu thập

2.1. Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào về người mà người đó có thể được xác định. Thông tin cá nhân như vậy không bao gồm dữ liệu xóa (ẩn danh/ẩn danh).

2.2. Các loại dữ liệu cá nhân

Dữ liệu nhận dạng: Tên đầu tiên, cuối cùng và giữa (nếu có).

Dữ liệu liên hệ & truyền thông: Địa chỉ email, điện thoại, Skype hoặc các phương tiện liên hệ có thể khác.

Dữ liệu kỹ thuật: Địa chỉ IP, loại và phiên bản của trình duyệt, múi giờ và vị trí, hệ điều hành và/hoặc thiết bị và công nghệ khác của các thiết bị hoặc phương tiện để truy cập trang web này.

Dữ liệu trang web: Thông tin về việc sử dụng và du lịch trên trang web này.

2.3. Dữ liệu tổng hợp

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu tổng hợp, chẳng hạn như dữ liệu thống kê hoặc nhân khẩu học, cho bất kỳ mục đích nào nếu có nhu cầu như vậy. Dữ liệu này được lấy từ một phần dữ liệu cá nhân của bạn nhưng không được coi là dữ liệu cá nhân dựa trên GDPR.

2.4. Các danh mục đặc biệt của dữ liệu cá nhân

Chúng tôi không thu thập bất kỳ loại dữ liệu cá nhân đặc biệt nào (theo nghĩa của Điều 9 (1) của GDPR) hoặc bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến kết án hình sự và/hoặc tội phạm.

Cookies

Để biết thông tin chi tiết về loại và cách sử dụng cookie, vui lòng theo liên kết chính sách cookie của chúng tôi.

Xử lý dữ liệu của trẻ vị thành niên

Trang web không dành cho các cá nhân dưới 18 tuổi và chúng tôi không cố ý xử lý dữ liệu đó của các cá nhân dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ và/hoặc người giám hộ hợp pháp và thấy rằng con bạn đã sử dụng Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương tiện liên lạc có sẵn và chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng (các) biện pháp phù hợp.

3. Dữ liệu được thu thập như thế nào?

3.1. Cách thu thập dữ liệu

Thông tin được cung cấp trong biểu mẫu liên hệ trang web của chúng tôi và/hoặc Trò chuyện trực tuyến trang web: Theo cách này, chúng tôi thu thập dữ liệu nhận dạng, dữ liệu liên hệ và truyền thông và v.v. Dữ liệu nếu được cung cấp bởi người đó. Thông tin này được thu thập thông qua việc gửi tự nguyện trên trang web của chúng tôi và sẽ được xử lý để cung cấp câu trả lời rõ ràng cho truy vấn/yêu cầu. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý như vậy là sự đồng ý của bạn.

Thông tin thu được trong việc sử dụng trang web của chúng tôi: Theo cách này, chúng tôi thu thập dữ liệu trang web và dữ liệu kỹ thuật, bao gồm thông tin liên quan đến tổng quan trang web, các sản phẩm của chúng tôi và các sản phẩm của chúng tôi mà bạn quan tâm, địa chỉ IP động, loại trình duyệt và hệ điều hành của bạn, giới thiệu nguồn, vv Cơ sở pháp lý cho việc xử lý như vậy là giám sát và cải thiện trang web của chúng tôi và tương tác trên đó.

Thông tin được thu thập thông qua phương tiện của bên thứ ba và/hoặc các nguồn có sẵn công khai: Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu bằng các dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp phân tích (Google Analytics theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web) hoặc thông qua việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội (Facebook, LinkedIn, vv) để đảm bảo rằng dữ liệu nhận dạng được cung cấp là đúng. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý như vậy là bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng ta và bên thứ ba.

Thông tin được thu thập thông qua phương tiện của cookie của chúng tôi: Cookie là các tệp văn bản có kích thước nhỏ được gửi tự động đến thiết bị của người được sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý như vậy là sự đồng ý của bạn.

Thông tin được thu thập cho hồ sơ và thư từ: Chúng tôi có thể lưu giữ và xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào được đề cập ở trên (mệnh đề 3.1.1 - 3.1.4) khi cần phải xây dựng biện pháp bảo vệ chống lại bất kỳ khiếu nại pháp lý nào. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý như vậy là sự bảo vệ của chính chúng ta, của bạn, và các quyền hợp pháp của bên thứ ba (nếu có).

4. Dữ liệu được thu thập được sử dụng như thế nào?

4.1. Mục đích sử dụng dữ liệu

Dữ liệu được thu thập chỉ được sử dụng khi luật pháp cho phép sử dụng dữ liệu đó. Chung, dữ liệu cá nhân sẽ được sử dụng trong các trường hợp như:

Để liên hệ với bạn dựa trên biểu mẫu liên hệ và/hoặc truy vấn trò chuyện trực tuyến của bạn (Điều 6 (1) (a) của GDPR).

Khi chúng ta cần tiến hành Thỏa thuận không tiết lộ cho đề xuất cung cấp kinh doanh thêm (Điều 6 (1) (b) của GDPR).

Trường hợp cần thiết cho lợi ích hợp pháp và/hoặc bảo vệ của chính chúng ta, của bạn 'và bên thứ ba (nếu có) quyền hợp pháp nhưng chỉ khi các lợi ích và quyền cơ bản đó không ghi đè lên các lợi ích và quyền lợi đó (Điều 6 (1) d) & Điều 6 (1) (f) của GDPR).

Nơi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý khác với tư cách là người kiểm soát (Điều 6 (1) (c) của GDPR).

Theo điều khoản 4.1. (C), chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân theo sở thích hợp pháp của chúng tôi cho các mục đích dưới mức được đề cập:

Thu thập, ghi, xử lý và thực hiện thống kê và phân tích khác về thông tin thu được với nghiên cứu sâu hơn cho trang web và các cải tiến và nâng cấp dịch vụ của nó.

Quản trị và phát triển trang web và các dịch vụ của nó.

Cải thiện trải nghiệm người dùng trang web, bao gồm cung cấp dịch vụ cá nhân hóa.

Để liên hệ với bạn liên quan đến yêu cầu/truy vấn được thực hiện với sự tương ứng hơn nữa.

Để tiến hành hồ sơ của bạn và/hoặc các hoạt động của bạn trên trang web cho mục đích của trang web và cải tiến tiếp thị dịch vụ của nó.

5. Nguyên tắc xử lý dữ liệu

5.1. Nguyên tắc cơ bản

Trong khi xử lý dữ liệu cá nhân, chúng tôi tuân theo các nguyên tắc cơ bản của Điều 5 của GDPR:

Tính hợp pháp, công bằng và nguyên tắc minh bạch (Điều 5 (1) (a)): Chúng tôi gửi dữ liệu cá nhân của bạn để xử lý hợp pháp và đảm bảo cách xử lý dữ liệu hoàn toàn minh bạch.

Giới hạn mục đích & Nguyên tắc giảm thiểu dữ liệu (Điều 5 (1) (b) & (c)): Chúng tôi chỉ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích hợp pháp và rõ ràng như được giải thích trong chính sách này.

Nguyên tắc chính xác (Điều 5 (1) (d)): Dữ liệu cá nhân được lưu trữ một cách an toàn, kiểm tra kỹ lưỡng và được xác minh với hỗ trợ của bạn để đảm bảo độ chính xác của nó.

Nguyên tắc nhận dạng (Điều 5 (1) (e)): Dữ liệu cá nhân được giữ ở dạng nhận dạng cho phép bạn được xác định.

Nguyên tắc an toàn (Điều 5 (1) (f)): Dữ liệu cá nhân được xử lý an toàn thông qua các biện pháp kỹ thuật và/hoặc tổ chức phù hợp.

5.2. thông tin thêm

Dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được thu thập cho các mục đích được đề cập trong chính sách này và chúng tôi không có ý định thu thập nó thêm hoặc ngoài phạm vi của chính sách này.

Dữ liệu cá nhân được thu thập sẽ không được sử dụng để ra quyết định hoặc định hình tự động.

5.3. Không tiết lộ

Không ảnh hưởng đến các tuyên bố trong chính sách này, chúng tôi không tiết lộ và cũng không có ý định tiết lộ hoặc truyền dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn trừ khi được pháp luật cho phép hoặc bắt buộc theo thỏa thuận hợp đồng cụ thể với bạn.

5.4. Sự tuân thủ

Là bộ điều khiển dữ liệu của dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi tuân thủ tất cả các luật hiện hành và nghĩa vụ theo luật định của chúng tôi.

6. Chia sẻ và tiết lộ dữ liệu

6.1. Hoàn cảnh chia sẻ và tiết lộ

Tuân thủ pháp lý (luật địa phương & quốc tế; yêu cầu thẩm quyền; phòng chống tác hại): Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho tòa án, cơ quan chính phủ và/hoặc cơ quan thực thi pháp luật hoặc bên thứ ba được ủy quyền sự cần thiết.

Luật pháp địa phương và quốc tế: Chúng tôi có nghĩa vụ tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi theo luật hiện hành.

Yêu cầu thẩm quyền: Chúng tôi có nghĩa vụ tuân thủ các nghĩa vụ xử lý pháp lý của chúng tôi và cung cấp một phản ứng kịp thời và đúng đắn cho các khiếu nại được khẳng định chống lại chúng tôi.

Ngăn ngừa tổn hại: Chúng tôi có nghĩa vụ trả lời các yêu cầu liên quan đến các cuộc điều tra hình sự hoặc nghi ngờ hoạt động bất hợp pháp khác và/hoặc bất kỳ hoạt động nào khác mà chúng tôi, bạn hoặc bên thứ ba có thể phải chịu các khoản nợ hợp pháp.

Nhà cung cấp dịch vụ (bên thứ ba): Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ của các nhà cung cấp phần mềm và thanh toán của bên thứ ba để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ của chúng tôi trên trang web này. Các nhà cung cấp dịch vụ có thể được đặt bên trong hoặc bên ngoài Liên minh châu Âu và/hoặc khu vực kinh tế châu Âu (sau đây là EU EU và và EEA EEA tương ứng). Các nhà cung cấp dịch vụ có quyền truy cập hạn chế vào dữ liệu của bạn và bị ràng buộc bởi thỏa thuận theo đó họ có nghĩa vụ cung cấp cùng mức độ bảo vệ và an toàn của thông tin được tiết lộ và cung cấp theo chính sách này.

Các chi nhánh và đối tác của chúng tôi: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ thành viên nào trong nhóm các công ty của chúng tôi (có nghĩa là các công ty con, công ty nắm giữ cuối cùng và các công ty con) cũng như với đối tác của chúng tôi (các đại lý độc lập) Mục đích của chính sách này.

Dữ liệu tổng hợp: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp đó và/hoặc bất kỳ thông tin ẩn danh nào khác cho mục đích tuân thủ pháp lý, phân tích kinh doanh và thị trường, phân tích dữ liệu nhân khẩu học và nghiên cứu, tiếp thị và các mục đích kinh doanh khác.

7. Quyền chủ đề dữ liệu

7.1. Quyền theo GDPR

Dựa trên GDPR, bạn có các quyền sau liên quan đến thông tin cá nhân được cung cấp:

Truy cập hoặc yêu cầu sao chép: Để truy cập hoặc yêu cầu bản sao thông tin cá nhân và thông tin cá nhân của bạn liên quan đến xử lý của nó.

Yêu cầu sửa chữa: Để yêu cầu sửa chữa tất cả và bất kỳ sự không chính xác và/hoặc thiếu thông tin cá nhân.

Yêu cầu tính di động dữ liệu: Yêu cầu thông tin cá nhân của bạn ở dạng di động cho mục đích chuyển sang bộ điều khiển khác (trong đó khả thi về mặt kỹ thuật).

Xử lý yêu cầu Dừng và Hạn chế: Yêu cầu dừng và hạn chế tất cả và mọi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định rõ ràng theo luật.

Yêu cầu phản đối: Đối lập với tất cả và mọi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định rõ ràng theo luật.

Phản đối chống lại xử lý tự động: Đối tượng chống lại xử lý tự động, bao gồm cả hồ sơ, có hoặc có thể có tác động đến bạn.

7.2. Thực hiện các quyền của bạn

Tất cả các quyền được nêu trong Phần 7.1. Có thể được thực hiện bằng cách gửi thư email đến email bộ điều khiển được đề cập trong phần Giới thiệu. Trước khi bắt đầu hành động từ phía chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác định mình để đảm bảo sự bảo vệ và an toàn của dữ liệu cá nhân được xử lý.

7.3. Thời gian đáp ứng

Phản hồi cho yêu cầu sẽ được cung cấp trong vòng một (1) tháng kể từ khi nhận được yêu cầu thư. Mặc dù có thời gian phản hồi đã đề cập ở trên, nó có thể được kéo dài thêm ba (3) tháng dựa trên sự phức tạp của yêu cầu và số lượng các yêu cầu chờ xử lý khác. Chúng tôi có thể từ chối thực hiện yêu cầu với sự biện minh phù hợp và có liên quan cho sự từ chối đó.

8. Rút lại sự đồng ý và hạn chế xử lý

8.1. Rút tiền đồng ý

Trường hợp sự đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân đã được lấy từ bạn và chúng tôi không có cơ sở hợp pháp và hợp pháp nào khác để làm khác, bạn có quyền rút lại sự đồng ý trước đó bất cứ lúc nào bằng cách gửi thư trên email được đề cập trong phần Giới thiệu Với đặc điểm kỹ thuật của sự đồng ý, bạn sẵn sàng rút tiền. Mặc dù đã nêu ở trên, việc rút lại sự đồng ý của bạn không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ hoạt động xử lý nào dựa trên sự đồng ý đó trước khi rút tiền đó.

8.2. Hạn chế xử lý

Ngoài tất cả các vấn đề nêu trên, GDPR có thể cho bạn quyền hạn chế các cách mà chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, cụ thể: cụ thể:

Bạn phủ nhận tính chính xác của thông tin cá nhân của bạn.

Việc xử lý là bất hợp pháp và bạn phản đối việc xử lý thông tin cá nhân như vậy.

Chúng tôi không còn cần thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích xử lý, nhưng bạn yêu cầu thông tin cho việc thành lập, tập thể dục hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

Bạn đã phản đối việc xử lý theo phần tiếp theo và chờ xác minh xem các căn cứ hợp pháp của bộ điều khiển dữ liệu có ghi đè lên của riêng bạn hay không.

9. Phản đối xử lý

9.1. Quyền đối tượng

Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân nơi nó được thực hiện trên cơ sở hợp pháp và vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý được cung cấp, bạn có quyền rút nó. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi có hoặc có thể có các cơ sở hợp pháp khác hoặc chúng tôi có cơ sở hấp dẫn để tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân vì lợi ích của chúng tôi, không bị áp đảo bởi các quyền, lợi ích hoặc quyền tự do của bạn.

10. lưu giữ và xóa dữ liệu

10.1. Thời gian lưu giữ

Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để liên hệ với bạn và/hoặc thực hiện hợp đồng giữa bạn và chúng tôi hoặc trong thời gian nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Trường hợp dữ liệu cá nhân của bạn không còn cần thiết, nó sẽ được tự động xóa.

10.2. Tiêu chí duy trì

Để xác định thời gian lưu giữ phù hợp, chúng tôi tính đến kích thước, số lượng, tính chất và độ nhạy của dữ liệu cá nhân, rủi ro gây hại từ việc sử dụng trái phép hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, các mục đích cho dữ liệu cá nhân được xử lý và áp dụng pháp lý (quy định) hoặc các yêu cầu có thể khác.

10.3. Quyền xóa

Bạn có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân khi không còn cần thiết cho chúng tôi, tuy nhiên, có những loại trừ bên phải. Các loại trừ chung, trong đó cần xử lý, bao gồm một nghĩa vụ pháp lý (quy định) và/hoặc quốc phòng đối với tất cả và bất kỳ khiếu nại pháp lý nào.

11. Chuyển dữ liệu

Chúng tôi có thể chuyển, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn trong các công ty của chúng tôi hoặc chia sẻ nó với các nhà cung cấp dịch vụ dựa trên EU và/hoặc EEA cho mục đích đã nêu trong chính sách này.

Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết và đầy đủ để giữ dữ liệu cá nhân của bạn, trong quá trình chuyển nhượng, ở cùng cấp độ an toàn bên ngoài EU và/hoặc EEA như trong EU và/hoặc EEA và vì nó phải phù hợp với chính sách này.

Về công ty

Về chúng tôi

Được hỗ trợ

vnthidsgphkhmm
Nautilus