Tam Anh Chiến Lữ Bố
Tam Anh Chiến Lữ Bố

Tam Anh Chiến Lữ Bố

Tam Anh Chiến Lữ Bố

Loại trò chơi

Game Slot

Biến động

Trung bình

RTP

96.05%

Chiến thắng tối đa

x300

Chứng chỉ

upload/img/bmm@2x_1715678872464.9e52a4e.png

Nền tảng

Ngôn ngữ

envi
 • Loại trò chơi
  Game Slot
 • Biến động
  Trung bình
 • RTP
  96.05%
 • Chiến thắng tối đa
  x300
 • Chứng chỉ
  upload/img/bmm@2x_1715678872464.9e52a4e.png
 • Nền tảng
 • Ngôn ngữ
  envi

Giới thiệu trò chơi

Sau khi đả bại Hoa Hùng, Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi hội quân ở Hổ Lao quan, nghênh chiến Lữ Bố, kẻ đang bảo vệ cho Đổng Trác.

Chơi thử

Hình ảnh trò chơi

upload/img/battleofhulaos_bossincomingscene_h_1717264291809.png
upload/img/battleofhulaos_freegame_h_1717264291809.png
upload/img/battleofhulaos_freegameresult_h_1717264291810.png

Tính năng trò chơi

upload/img/screen_shot_2024-06-02_at_01_1717264291812.34.57.png

Tổng kết

Tham khảo bảng bên dưới

upload/img/screen_shot_2024-06-02_at_01_1717264291812.35.12.png

Về chúng tôi

Được hỗ trợ

vnthidsgphkhmm
Nautilus