Lô Đề
Lô Đề

Lô Đề

Loại trò chơi

Xổ số

Biến động

Cao

RTP

90.00 - 95.00%

Chiến thắng tối đa

x900

Chứng chỉ

upload/img/bmm@2x_1715678663237.9e52a4e.png

Nền tảng

Ngôn ngữ

envi
 • Loại trò chơi
  Xổ số
 • Biến động
  Cao
 • RTP
  90.00 - 95.00%
 • Chiến thắng tối đa
  x900
 • Chứng chỉ
  upload/img/bmm@2x_1715678663237.9e52a4e.png
 • Nền tảng
 • Ngôn ngữ
  envi

Giới thiệu trò chơi

Lô Đề dựa trên kết quả xổ số với điểm quy đổi 1:80 hoặc 1:70, được biết có những quy định về việc quy đổi có thể lên đến 1:99.5. Người chơi sẽ ghi một hoặc nhiều con số (2 hoặc 3 chữ số tuỳ thuộc cách chơi) với giá cược tiền nhất định.

Chơi thử

Hình ảnh trò chơi

upload/img/lode_popup_statistic_1717250378975.PNG
upload/img/lode_popup_menu_1717250378976.PNG
upload/img/lode_popup_infomation_1717250378976.PNG

Tính năng trò chơi

upload/img/lode_popup_menu_1717250378977.PNG

Tổng kết

Tham khảo bảng bên dưới

upload/img/screen_shot_2024-06-01_at_21_1717250378977.55.47.png

Về chúng tôi

Được hỗ trợ

vnthidsgphkhmm
Nautilus