Legend of Avalon
Legend of Avalon

Legend of Avalon

Legend of Avalon

Loại trò chơi

Game Slot

Biến động

Thấp

RTP

98.92%

Chiến thắng tối đa

x25.000

Chứng chỉ

upload/img/bmm_1717831688342.png

Nền tảng

Ngôn ngữ

envi
 • Loại trò chơi
  Game Slot
 • Biến động
  Thấp
 • RTP
  98.92%
 • Chiến thắng tối đa
  x25.000
 • Chứng chỉ
  upload/img/bmm_1717831688342.png
 • Nền tảng
 • Ngôn ngữ
  envi

Giới thiệu trò chơi

Vua Arthur, sau khi rút thanh kiếm Excalibur từ một tảng đá ma thuật, đã trở thành một vị vua được yêu mến và thông thái. Excalibur đã giúp ông chiến thắng một trận chiến quan trọng chống lại quân xâm lược, cứu vương quốc của ông.

Chơi thử

Hình ảnh trò chơi

upload/img/legend-of-avalon_background1_landscape_1717831688343.jpg
upload/img/legend-of-avalon_background2_landscape_1717831688345.jpg
upload/img/legend-of-avalon_background3_landscape_1717831688345.jpg

Tính năng trò chơi

upload/img/avalon-game-feature_1717832213214.png

Tổng kết

Tham khảo bảng bên dưới

upload/img/avalon-summary_1717832213215.png

Về chúng tôi

Được hỗ trợ

vnthidsgphkhmm
Nautilus