Chiến Thần
Chiến Thần

Chiến Thần

Chiến Thần

Loại trò chơi

Game Slot

Biến động

Trung bình

RTP

95.73%

Chiến thắng tối đa

x250

Chứng chỉ

upload/img/bmm@2x_1715678088117.9e52a4e.png

Nền tảng

Ngôn ngữ

vi
 • Loại trò chơi
  Game Slot
 • Biến động
  Trung bình
 • RTP
  95.73%
 • Chiến thắng tối đa
  x250
 • Chứng chỉ
  upload/img/bmm@2x_1715678088117.9e52a4e.png
 • Nền tảng
 • Ngôn ngữ
  vi

Giới thiệu trò chơi

Lữ Bố, tự Phụng Tiên, đệ nhất mãnh tướng thời Tam Quốc. Nổi danh dũng mãnh vô song, được xưng tụng là "Phi Tướng", có câu: "Ngựa có Xích Thố, người có Lữ Bố".

Chơi thử

Hình ảnh trò chơi

upload/img/screen_shot_2024-06-01_at_20_1717246275813.42.38.png
upload/img/screen_shot_2024-06-01_at_20_1717246275814.42.50.png
upload/img/screen_shot_2024-06-01_at_20_1717246275814.42.58.png

Tính năng trò chơi

upload/img/screen_shot_2024-06-01_at_20_1717246275814.43.22.png

Tổng kết

Tham khảo bảng bên dưới

upload/img/screen_shot_2024-06-01_at_20_1717246275815.42.38.png

Về chúng tôi

Được hỗ trợ

vnthidsgphkhmm
Nautilus